Evaluation of the Effect on Perinatal Outcomes of Maternal Body Mass Index in Ceasarean Births


Creative Commons License

Layık M. E., Ekin M., Demirci A.

Van Tıp Dergisi, vol.24, no.1, pp.1-6, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 24 Issue: 1
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Van Tıp Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1-6
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: To evaluate clinical characteristics of 143 patients whom underwent caesarean surgery and the influence of body mass index (BMI) on maternal and fetal effects.
Materials and Methods: Patients made caesarean birth in Bakırköy Dr Sadi Konuk Education and Research Hospital Obstetrics and Gynaecology Clinic whom medical history and files were being obtained from the achieves.

Results: The frequency of caesarean section was 38.57% (1087/2818). The study consisted of 143 patients. Number of pregnant women with BMI > 30 was 67 and the number of pregnant with BMI <30 was 76. Between BMI > 30 and BMI <30 groups; the mean age, CS at the time of effacement and dilation, gestational age, gravidity and parity, duration of hospitalization, HBsAg positivity, presence of hypertension and DM average, bilateral tubal ligation, after caesarean complications and blood transfusion, between preoperative and postoperative mean hemoglobin was not a significant
difference statistically. BMI > 30 and BMI <30 groups of babies born USG estimates the average weight, birth weight, 1st and 5th minute Apgar scores and gender could not find a significant difference. Being diagnosed with previous caesarean section BMI <30 was higher in pregnant women. Caesarean section for fetal distress is diagnosed with BMI >
30 was higher in pregnant women.

Conclusion: In our study, maternal BMI <30 or ≥ 30 being the lack of a significant effect on perinatal outcomes were observed. Only with a diagnosis of fetal distress, caesarean
BMI ≥ 30 was higher in infants.

Key Words: Caesarean birth, perinatale, body mass index

Amaç: Bu çalışmada sezaryen operasyonu yapılan 143 hastanın klinik özellikleri ve beden kitle indeksinin (BKİ) maternal ve fetal etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde sezaryen doğum yapan hastaların medikal özgeçmişleri ve hasta dosyaları arşivden elde edilerek tarandı

Bulgular: Sezaryen sıklığı %38,57 olarak saptandı. Dosyasına ulaşılabilen hasta oranı %13,15 (143). BKİ ≥ 30 gebe sayısı 67 ve BKİ < 30 gebe sayısı 76 idi. BKİ < 30 ve BKİ ≥ 30 gruplarının yaş ortalamaları, sezaryen öncesinde servikal açıklık ve efesmanları, gebelik haftası, gravida ve parite, yatış süresi, HBsAg pozitifliği, hipertansiyon ve diabetes mellitus varlığı, tüp ligasyonu yapılma ortalamaları, sezaryen sonrası komplikasyon varlığı ve kan transfüzyonu ortalamaları, preop ve postop hemoglobin ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunmadı. BKİ <30 ve BKİ ≥ 30 gruplarından doğan bebeklerin ultrasonografi (USG) ile yapılan tahmini ağırlık ortalamaları, doğum tartıları,1. ve 5. Dakika apgar skorları ve cinsiyetleri arasında anlamlı bir fark bulunamadı. Eski sezaryen tanısı ile sezaryen ameliyatı olma BKİ <30 gebelerde daha
fazla bulundu. Fetal distress tanısı ile sezaryen ameliyatı olma BKİ ≥ 30 gebelerde daha fazla bulundu.

Sonuç: Çalışmamızda maternal BKİ’nin <30 veya ≥ 30 olmasının perinatal sonuçlar üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı görüldü. Sadece fetal distres tanısı ile sezaryen olma BKİ ≥ 30 bebelerde daha fazla bulundu.

Anahtar Kelimeler: Sezaryen doğum, perinatal, vücut kitle indeksi