Sarf İlminin Tarihi ve Kavramları Üzerine


Akbaş R.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,, no.45, pp.253-275, 2019 (Peer-Reviewed Journal)