Müze Yönetimi ve Organizasyonu


Başak O., Özrili Y.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.6, no.2, pp.197-217, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 6 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Page Numbers: pp.197-217

Abstract

Müzelerin toplumda ciddi görevler üstlenmesi gerekliliği fikirlerinin arttığı 21. yy da, dönüşen toplumsal parametrelere paralel, değer üreten, iletişim odaklı, referans kurumları gibi tasavvur edilmesi ve müzelere daha geniş bir perspektiften bakılması anlayışı konjonktüreldir. Sayıca çoğalmaları, yeniden yapılanmaları, daha donanımlı olmaları vb. reaksiyonlar daha profesyonel örgütlenme ve organizasyon ihtiyaçlarını doğurmuştur. Müzelerde personel sayılarının niceliksel artışı niteliksel olarak da bir gelişim göstermeyi gerekli kılmaktadır. Bu doğrultuda planlama, sistem, kurgu gibi kavramlar fonksiyonellik adına önemlidir. Müzelerin ayakta kalması, büyümesi, fayda sağlaması adına, iyi yönetilmesi zorunludur. Amaç belirleme, hangi birimlere nasıl müdahale etmeyi bilmek, çalışan verimliliği, politika belirleme önceden yapılan planlamalar neticesinde hayata geçirilebilecek yetkinliklerdir. Bu çalışmada müzelerin, dinamik yapılanmaları ve örgütlenmeleri ışığında Türkiye’nin en önemli özel müzelerinden olan Pera Müzesi organizasyon yapısı, Sakıp Sabancı Müzesi organizasyon yapısı, ABD’ nin müzecilik faaliyetleri ve Smithsonian Enstitüsü’nün yapısı ile Hollanda Müzecilik yönetim faaliyetleri konu edinilmiştir.