Türkiye’de İktisadi Büyüme ile Sanayi Sektö-ründe İstihdam Arasındaki İlişkinin ARDL Sınır Testi Yaklaşımı ile Ekonometrik Analizi: 1991-2017


İşleyen Ş., Altun Y.

Iğd Üniv Sos Bil Der / Igd Univ Jour Soc Sci, no.17, pp.657-676, 2019 (Peer-Reviewed Journal)