Şi'riyyetu'n-nesci'r-rivai


Creative Commons License

Kafi M., Çıkar M. Ş.

Daru Mashky, Al-Mawsil, 2021

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Daru Mashky
  • City: Al-Mawsil
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Şair, edib ve aynı zamanda akademisyen olan Prof. Dr. Muhammed Saber Obaid uzun ilmi hayatı esnasında bir çok eser kaleme almıştır. Son olarak yazmış olduğu hataun maksud/bilinçli hata adlı romanı edebiyat çevrelerinde büyük ilgi uyandırdı. Yazar son yıllarda Irak ve özellikle de yaşamış olduğu şehir olan Musul'da meydana gelen olayları irdeleme niyetiyle bu romanı yazmıştır. Biz de bu romanı, erkeklik olgusu, eleştiri ve roman ilişkisi, metinlerarasılık perspektivinden yazarda roman ve şiir ilişkisi, son olarak da vatan olgusunu merkeze olan 4 bölüm şeklinde tahlil ettik.