Our anesthesia experiences in pediatric congenital heart surgery: Preliminary results Pediyatrik Konjenital Kalp Cerrahisinde Anestezi Deneyimlerimiz: ̄lk Sonuçlar


Creative Commons License

Yüzkat N. , Çeʇin M. B. , Polat V. , Soyoral L. , Göktaş U., Kunt A. S.

Gogus-Kalp-Damar Anestezi ve Yogun Bakim Dernegi Dergisi, cilt.21, ss.168-173, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

  • Cilt numarası: 21 Konu: 4
  • Basım Tarihi: 2015
  • Doi Numarası: 10.5222/gkdad.2015.168
  • Dergi Adı: Gogus-Kalp-Damar Anestezi ve Yogun Bakim Dernegi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.168-173

Özet

Amaç: Konjenital kalp hastalığı nedeniyle açık kalp cerrahisi geçiren pediyatrik olguları incelemek.

Gereç ve Yöntem: Kasım 2013 ile Mart 2015 tarihleri arasında konjenital kalp cerrahisi geçiren pediyatrik olgular retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Olguların 17’si erkek, 23’ü kız idi. Bu olguların %52,5’i yenidoğan idi. Tüm olguların %50’sinde cerrahi işlem kardiyopulmoner baypas eşliğinde yapıldı. CPB eşliğinde cerrahi uygulanan olguların %75’inde kan kardiyoplejisi, %25’inde histidine-tryptophan-Ketoglutarate solution kullanıldı.

Tartışma ve Sonuç: Pediyatrik kalp cerrahisine yeni başlayan bir merkezde anestezik açıdan karşılaşılan sorunlar, deneyimli tekniker, yeterli medikal ve tıbbi malzeme ve kateterizasyon işlemleri karşılaşılabilen zorluklar olmuştur.

Introduction: To investigate pediatric cases undergoing open heart surgery due to congenital heart disease.

Material and Method: Pediatric cases undergoing congenital open heart surgery between November 2013 and March 2015 were retrospectively reviewed.

Result: The study population consisted of 17 male and 23 female children and 52.5% of them were newborns.Surgery was performed in 50% of all cases with cardiopulmonary bypass. In 75% of the cases operated with CBP blood cardioplegia while in 25% of them histidine-tryptophan-ketoglutarate solution were used.

Discussion and Conclusion: Anesthetic problems encountered in a center with newly practised pediatric cardiac surgery were related to lack of experienced technicians, medical supplies, and catheterization procedure problems.