ECONOMIC EXAMINATION OF HYDROGEN


Özkan S.

smartofjournal, no.52, pp.3047-3056, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.31576/smryj.1182.
  • Journal Name: smartofjournal
  • Page Numbers: pp.3047-3056

Abstract

Fosil yakıtların yakın gelecekte tükenecek olması, bilim adamlarını alternatif yakıtlar ile ilgili çalışmalar yapmaya teşvik etmiştir. Hidrojen gazının suyun elektrolizi ile elde edilmesi, çevreye zararlı egzoz emisyonu vermemesi, doğa dostu olması, fosil kökenli bir yakıt olmaması gibi özelliklerinden dolayı karayolu taşıtları, deniz yolu taşıtları, hava taşıtlarında, tarım makinelerinde kullanılabilir. Elektrikli araçların pahalı olması, günümüzde içten yanmalı pistonlu motorların üretiminin devam etmesi bu araçlarda alternatif yakıt kullanımını daha cazip hale getirmiştir. Bu çalışmada hidrojen yakıtının, kara yolu taşıtlarında, deniz yolu taşıtlarında, hava araçlarında ve tarım makinelerinde kullanılmasının avantaj ve dezavantajları, hidrojen yakıtının özellikleri ve diğer yakıtlarla kıyaslaması yapılmıştır. Hidrojenin, benzinli ve dizel araçlarda, kara, hava, deniz taşıtlarında alternatif yakıt olarak kullanılması ile ülkemize hem ekonomik hem de ekolojik olmak üzere her açıdan katkı sağlanacaktırÜlkemizde hidrojen üretimine geçmesi ekonomik olarak dışa bağımlılıktan kurtaracak en önemli projelerden biri olacaktır. Üç tarafı denizlerle kaplı olan ülkemizin üretiminin temel kaynağı su olan hidrojen üretimine geçişi diğer ülkelere göre daha ekonomik ve hızlı olacaktır. Fosil yakıtlara olan ortalama %87 bağımlılığın ülkemiz açısından ekonomik strese ve yapılabilecek önemli yatırımlara engel teşkil etmektedir. Aynı zamanda yıllık 230 milyar dolarlık bir enerji ithalatı cari açıkların en önemli sebebi olmakta ve bu aynı zamanda istihdamın gelişmesini, refahın artmasını engellemektedir. Fotovoltaik panellerden elde edilecek elektrik enerjisi ile suyun elektrolizinden hidrojen üreten yöntemle 1 m3 sudan 108.7 kg hidrojen elde olunabilmektedir ki, bu 422 litre benzine eşdeğerdir. Bu veriye göre üretim girdi maliyetlerini ciddi manada azaltmaktadır ve hidrojen enerjisi ülkemiz için bağımsız milli ve sürdürülebilir bir ekonomik yapıya sahip olmasını sağlayacaktır.