The Effect of Sewage Sludge on the Emergence and Seedling Growth in Cucumber


Creative Commons License

Türkmen Ö., Şensoy S., Çirka M.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), vol.22, no.1, pp.1-4, 2000 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This study was carried out as a pot experiment in the growth chamber in order to investigate the effects of sewage sludge on the emergence and seedling quality of cucumber (Cucumis sativus L.). Seedling growing media consisted of soil, manure and pumice in the rate of 2:2:1. The manure part of the growing media was changed proportionally with sewage sludge. 0, 25, 50, 75 and 100% of 100 g of manure in 250 g of growing media were replaced with sewage sludge. No additional nutrient was applied to the treatments. The effect of sewage sludge on the time and percentage of emergence, hypocotyls length, cotyledon width and length, true leaf emergence time, shoot and root length, fresh and dry weight of shoot and root, leaf number and area were observed. It was determined that sewage sludge had a positive effect on the emergence and seedling growth of cucumber.

Araştırma hıyarda (Cucumis sativus L.) çıkış ve fide kalitesine kentsel arıtma çamurunun etkilerini ortaya koyabilmek amacıyla iklim odasında saksı denemesi şeklinde yürütülmüştür. 2:2:1 oranında bahçe toprağı, yanmış çiftlik gübresi ve pomza ile hazırlanan 250 g’lık tohum ekim harcında 100 g’lık çiftlik gübresine (kontrol) ikame dozlarda%25, %50, %75 ve %100 oranlarında kentsel arıtma çamuru kullanılmıştır. Uygulamalarda ek besin elementi takviyesi yapılmamıştır. Uygulamaların çıkış oranı ve süresi, hipokotil uzunluğu, kotiledon genişlik ve uzunluğu, gerçek yaprak çıkış süresi, sürgün ve kök boyu, sürgün ve kök yaş ve kuru ağırlıkları ile yaprak sayı ve alanına etkileri gözlenmiştir. Araştırma sonucunda kentsel arıtma çamurunun hıyarda çıkış ve fide kalitesine olumlu etki yaptığı saptanmıştır.