Vanadyumun Sağlık Açısından Önemi, Maruziyeti ve Toksisitesi


GÖK F., EKİN S.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Online), vol.5, no.3, pp.1843-1854, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier