A CRITICAL OVERVIEW ON THE UNIVERSITY-INDUSTRIAL COOPERATION PROCESS OPENING WITH FURNITURE PRODUCTION ENTERPRISES


Creative Commons License

Ulay G., Çakıcıer N.

VI. International Furniture Congress (IFC 2020), Trabzon, Turkey, 2 - 05 November 2020, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Turkey Furniture manufacturing sector export potential, employment creation capability, the presence of addedvalue products, with many features such as branding and to the development of the industry is an important sector for our country. With the rapid change in the world of science and technology, the developments have eliminated the boundaries between the countries, and as a result of globalization, the whole world has become a single and big market for everyone. In order to compete in these market conditions, it is very important to gain branding, technology, quality, qualified personnel, R&D and URGE success and the ability to produce scientific knowledge and turn it into a product. Within the scope of the study, the collaborations that furniture enterprises can develop with universities that produce scientific knowledge will be discussed. Problems encountered in the process of establishing University-Industry cooperation in the furniture sector will be identified and examined with a critical perspective. The suggestions for the issues, disruptions and new methods to be considered while establishing new collaborations are addressed by addressing the effects and roles of professional representatives in the sector, experts in the field with working experience, managers and academic staff and administrators in the UniversityIndustry cooperation process 

Keywords: University, collaboration, industry, furniture, businesses

Türkiye Mobilya imalat sektörü ihracat potansiyeli, istihdam yaratma kabiliyeti, katma değerli ürünlerin varlığı, markalaşma ve sektörün gelişmesi gibi birçok özelliği ile ülkemiz için önemli bir sektördür. Bilim ve teknoloji dünyasının hızla değişmesiyle birlikte gelişmeler ülkeler arasındaki sınırları ortadan kaldırmış, küreselleşme neticesinde tüm dünya herkes için tek ve büyük bir pazar haline gelmiştir. Bu piyasa koşullarında rekabet edebilmek için markalaşma, teknoloji, kalite, kalifiye personel, Ar-Ge ve URGE başarısı ve bilimsel bilgi üretip ürüne dönüştürme becerisi kazanmak çok önemlidir. Çalışma kapsamında mobilya işletmelerinin bilimsel bilgi üreten üniversitelerle geliştirebilecekleri işbirlikleri tartışılacaktır. Mobilya sektöründe Üniversite-Sanayi işbirliğinin kurulması sürecinde karşılaşılan sorunlar tespit edilerek eleştirel bir bakış açısıyla incelenecektir. Yeni işbirlikleri kurulurken dikkat edilecek konulara, aksamalara ve yeni yöntemlere yönelik öneriler, sektördeki profesyonel temsilcilerin, alanında uzman çalışma tecrübesine sahip uzmanların, yöneticiler ve akademik kadro ile Üniversite Sanayi işbirliğindeki yöneticilerin etki ve rollerine değinilerek ele alınmaktadır. süreç


Anahtar Kelimeler: Üniversite, işbirliği, endüstri, mobilya, işletmeler