Cicero: Yaşlılığın Erdemleri


Çiçek H.

FELSEFE DÜNYASI, no.71, pp.5-19, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: FELSEFE DÜNYASI
  • Journal Indexes: Philosopher's Index, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.5-19
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Old age is considered as one of the most difficult periods of human life. Since this stage concerns everyone who will live, it has always been a subject that has been discussed throughout history. Generally, old age is perceived as an unpleasant human phase. But it is possible to say that this perception is relative. For some thinkers have developed an understanding of old age outside of the general opinion. Old age that seemed difficult and troublesome, has been seemed very sympathetic and advantageous to some. One of such thinkers, Roman philosopher Cicero wrote a detailed work that reflects his positive views on old age. In his work, he stated with the argument that old age is not an outweighing period, but rather an advantageous age stage. According to him, there are four factors/reasons that make old age to be understood as a bad age range. These are: “distancing people from jobs”, “weakening the body”, “depriving people of almost every pleasure” and “being close to death”. Cicero explains that these factors may be advantageous rather than bad, thus turning into the virtues of old age. In this paper, Cicero’s views on how these reasons turned into virtue will be examined.

Keywords: Cicero, Old Age, Difficulties of Old Age, Virtues of Old Age, Death

Yaşlılık, insan hayatının en zor dönemlerinden biri olarak kabul edilir. Bu evre yaşayacak herkesi ilgilendirdiğinden tarih boyunca üzerine hep konuşulan bir konu olmuştur. Genellikle yaşlılık nahoş bir insani evre olarak algılanır. Fakat bu algının görece olduğunu söylemek mümkündür. Çünkü bazı düşünürler yaşlılık hakkında genel kanaatin dışında da anlayış geliştirmişlerdir. Zor ve zahmetli görünen yaşlılık bazılarına son derece sempatik ve avantajlı görünmüştür. Böyle düşünenlerden biri olan Roma filozofu Cicero yaşlılık hakkındaki olumlu görüşlerini yansıtan detaylı bir eser yazmıştır. Eserinde yaşlılığın olumsuzlukları ağır basan bir dönem değil, tersine avantajlı bir yaş evresi olduğunu argümanlarıyla belirtmiştir. Ona göre yaşlılığın kötü bir yaş aralığı olarak anlaşılmasını sağlayan dört faktör/neden vardır. Bunlar: ‘insanı işlerden uzaklaştırması’, ‘bedeni zayıflatması’, ‘insanı hemen hemen her zevkten yoksun kılması’ ve ‘ölüme yakın olması’dır. Cicero, bu faktörlerin kötü olmaktan ziyade avantaj olabileceğini ve böylece yaşlılığın erdemlerine dönüştüğünü anlatır. Bu çalışmada Cicero’nun söz konusu nedenlerin nasıl erdeme dönüştüğü hakkındaki görüşleri irdelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Cicero, Yaşlılık, Yaşlılığın Zorlukları, Yaşlılığın Erdemleri, Ölüm