2017-2018 VE 2018-2019 Eğitim-Öğretim Dönemlerinde IV. Sınıf Öğrencilerinden Alınan Geri Bildirimlerin değerlendirilmesi


Creative Commons License

Layık M. E., Korkmaz D.

Cumhuriyet 3. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, Erzurum, Turkey, 30 August 2020, pp.18-19

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Erzurum
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.18-19
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş: Eğitimde geri bildirim, ilgilenilen durum üzerinde öğrencilerin fikirlerine verilen önem ile yapılan bir değerlendirme şeklidir. Geri bildirim kişinin kendisine veya karşı tarafın kişiye ve/veya üzerinde çalıştığı konuya etkili bir eğilim biçimi olarak da tanımlanabilir. Geri bildirim ile ilgilenilen konudan edinilen olumsuz fikirlerle olumlu yönde önlemler alma ve mevcut durumun iyileştirilmesi amaçlanır.

Amaç: Bu çalışmada, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, dönem IV öğrencilerine verilen eğitimin; 2017-2018 ve 2018-2019 dönemlerinde öğrencilerden alınan geri bildirimlerle değerlendirilmesi ve eğitim programında iyileştirme amaçlı yapılacak değişikliklere katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Yöntem: Çalışmada Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2017-2018 ve 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında dönem IV öğrencilerinden klinik uygulamalara katılan 160 öğrenciden geri bildirimler alınmıştır. Öğrencilere: Kadın Hastalıkları ve Doğum, Dâhiliye, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Göğüs Hastalıkları, Genel Cerrahi ve Kardiyoloji klinik uygulama eğitimlerini değerlendirmeye yönelik; yirmibeş sorudan oluşan anket uygulanmıştır. Anketteki sorulara verilen cevaplar; “Kesinlikle Katılıyorum (5)”, “Katılıyorum (4)”, Kararsızım (3), Katılmıyorum (2) ve Kesinlikle katılmıyorum (1) olmak üzere 5 kategoriden oluşmuştur. Bu anket sorularından klinik uygulama hakkındaki genel ifadeleri içeren 3 soru (S1: Klinik uygulama Süresi yeterlidir, S2: Derslik ve kliniğin imkânlar yeterlidir, S3: Öğrendiklerimi ilerideki meslek yaşamımda kullanacağımı düşünüyorum) değerlendirmeye alınmıştır. Her soru için kategoriler ile eğitim alanları arasındaki ilişkileri belirlemek ve bu ilişkileri kolay anlaşılır şekilde görsel olarak sunmak amacıyla Çoklu Uyum Analizi yapılmıştır.

Bulgular: Dönem 4’te yer alan uygulamalı derslerden; Göğüs hastalıkları ve Kardiyoloji klinik uygulamaları için; birinci yılda sürenin yeterli olduğu ifade edilirken, ikinci yılda sürenin yeterliliği hususunda kararsızlık gözlenmiştir. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları klinik uygulaması için her iki yılda da sürenin yeterli olduğu görüşüne katılınmamıştır. Benzer şekilde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları klinik uygulaması için “Öğrendiklerimi ilerdeki meslek yaşamımda kullanacağımı düşünüyorum” ifadesine de her iki yılda katılınmadığı görülmüştür. 

Sonuç: Sonuç olarak, değerlendirilen sorular (3 sorunun) bakımından klinik uygulamalarda yer alan uygulamalı derslerin; süresinin, dersliklerin ve klinik imkanların yeterliliği ile birlikte, öğrenilenlerin ilerideki meslek hayatında kullanılabilirliğinin, yıla ve uygulamalı derse göre değişkenlik gösterdiği gözlenmiştir. Diğer yandan, uygulamalı derslerde yıla göre bazı iyileşmeler gözlenmiş olup, bu iyileşmeler, geri bildirimlerin değerlendirilmesi sonucunda sorunlara yaklaşım ve çözüm sağlanması ile ilişkilendirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Tıp eğitimi, geri bildirim, Çoklu uyum analizi, Anket