Van İli Yöresi İklim Koşullarına Uygun Süt Sığırı Ahırlarının Planlanması


Creative Commons License

ŞİRİN Ü., KARAMAN S., KIZILOĞLU F. M.

Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, vol.8, no.3, pp.155-166, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 3
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.155-166
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Animal shelters play an important role in animal production. Dairy cattle enterprises are one of the most important activities of animal production. It is a matter of high importance that dairy cattle barns should be designed and constructed to provide the most suitable environmental conditions. Therefore, in the construction of new dairy cattle barns or in the improvement of existing ones; it should be taken into attention issues such as structures being cool in summer, warm in winter, prevention of sudden temperature changes, lack of moisture condensation in building elements, prevention of harmful gases and harmful air currents, ensuring proper temperature, adequate light and ventilation in the building, reducing cost per animal, facilitating animal control and minimizing labor use. In this study; In the climatic conditions of Van province, plans and projects have been prepared for 50 and 100 head dairy cattle barns, which will serve as an example for the improvement of the existing barns and the barns planned to be built in the region.

Hayvansal üretimde hayvan barınakları önemli bir yer tutar. Süt sığırcılığı işletmeleri hayvansal üretimin en önemli faaliyetlerinden biridir. Süt sığırı ahırlarının en uygun çevre koşullarını sağlayacak şekilde projelendirilip yapılması, üzerinde önemle durulması gereken bir konudur. Bu nedenle yeni yapılacak süt sığırı ahırlarının inşasında veya mevcut olanların iyileştirilmesinde; yapıların yazın serin, kışın sıcak olması, ani sıcaklık değişmelerinin önlenmesi, yapı elemanlarında nem yoğunlaşmasının olmaması, zararlı gazların oluşmasının ve zararlı hava akımlarının önlenmesi, yapı içinde uygun sıcaklık, yeterli ışık ve havalandırma ile temiz havanın sağlanması, hayvan başına maliyetin düşürülmesi, hayvan denetiminin kolaylaştırılması, iş gücü kullanımının en aza indirilmesi gibi konular göz önüne alınmalıdır. Bu çalışmada; Van ili iklim koşullarında, yörede yapılması düşünülen ahırlara ve mevcut ahırların iyileştirilmesine örnek olacak 50 ve 100 başlık süt sığırı ahırlarına ilişkin plan ve projeler hazırlanarak geliştirilen öneriler sunulmuştur.