Ağrı'nın Patnos İ̇lçesi Sokak Köpeklerinde Saptanan Gastro-İntestinal Helmint Parazitler ve Zoonotik Önemleri


YILDIZ R., AYDEMİR S., TORKAMANIAN AFSHAR M., TAŞ CENGİZ Z.

INTERNATIONAL CONGRESS OF MEDICINE AND HEALTH SCIENCES, Turkey, 26 April 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Köpekler, tıbbi olarak önemli olan hidatidoz ve toxocariosis gibi zoonoz parazit hastalık etkenleri için son konak durumundadır. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, kontrolsüz olarak yaşayan sokak köpekleri bu etkenlerin yayılmasında önemli bir rol oynayarak insan sağlığı için bir tehdit oluşturur. Bu çalışma, Ağrı'nın Patnos ilçesi sokak köpeklerinde gastro-intestinal helmintlerin sıklığını belirlemek ve bu helmintlerin insan sağlığı yönünden önemine vurgu yapmak amacıyla yürütülmüştür. Çalışmamızda, Ağrı ili Patnos ilçesi sınırları içerisindeki 75 sokak köpeğinin dışkı örneği toplanmış ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Araştırma Laboratuvara getirilerek incelenmiştir. Dışkı örnekleri çeşme suyunda çözdürüldükten sonra plastik çay süzgeci yardımıyla süzülmüştür. Elde edilen süzüntü santrifüj tüplerine konularak 1800 rpm’de üç dakika santrifüj edilmiştir. Tüplerin altında 2-5 ml sıvı kalacak şekilde süpernatant uzaklaştırılmıştır. Altta kalan sıvıdan preparatlar hazırlanarak ışık mikroskobunda X10’luk ve X40’lık objektiflerle incelenmiştir. Dışkı örneği incelenen 75 köpeğin 33 (%44)’ünde bir ya da birden fazla helmint türüne ait yumurta saptanmıştır. Bu köpeklerin 17 (%22,67)’sinde Toxocara canis, 12 (%16)’sinde Alaria spp., 11 (%14,67)’inde Toxascaris leonina, 7 (%9,33)’sinde Ancylostoma caninum, 5 (%6,67)’inde Taenia spp., 3 (%4)'ünde Trichuris spp. yumurtası belirlenmiştir. Sonuç olarak, dışkı örneklerini incelediğimiz sokak köpeklerinin yüksek oranda, insan sağlığı yönünden önemli zoonoz etkenler ile enfekte olduğu görülmüştür. Belirlediğimiz bu parazitler sokak köpeklerinde paraziter mücadelenin ne kadar çok gerekli olduğunu göstermektedir. Bu amaçla da yörede köpek bakım evleri kurulması, mevcut olanlar varsa koşullarının iyileştirilmesi ve bu