Effects of Corrugated Plates on Separation Performance


Oruç M., Yayla S.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.27, no.2, pp.286-302, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Yeraltından çıkarılan karşımın içinde su, gaz ve bazı katı maddeler

mevcuttur. Ham petrol olarak çıkartılan karışımın sudan ayrıştırılmasında en

yaygın olarak kullanılan yöntem, yerçekimsel ayrışma metotlarından biri olan

oluklu levhaların kullanıldığı ayrışma yöntemidir. Bu çalışma kapsamında, ele

alınan petrol-su karışım numunesinin 3 farklı Re sayısı (3500, 4800, 6100),

oluklu levhaların 3 farklı delik çapının levha genişliğine oranı (0.017, 0.025,

0.033) ve oluklu levhaların ayrışma sistemine 3 farklı montaj (10, 30, 50 derece)

açısı parametrelerinin ayrışma verimliliğine etkisi incelenmiştir. Yapılması

gereken deney sayısını azaltmak ve böylece maliyet ve deney süresinden tasarruf

sağlamak amacıyla, ayırma veriminin en yüksek değerini bulma olasılığını

etkilemeden, Box-Behnken tasarımı ile Yanıt Yüzey Yöntemi (RSM) kullanılıp

optimizasyon işlemi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Hesaplamalı Akışkanlar

Dinamiği (CFD) programında aynı sistem tasarlanarak optimum deney, sayısal

olarak gerçekleştirilmiş ve deneysel ve sayısal sonuçların birbiriyle uyumlu

olduğu görülmüştür. En yüksek ayırma verimi %99.25 olarak montaj açısı 27

derece, d/w 0.029 ve Re sayısı 4850 olduğunda elde edilmiştir.