PSYCHOLOGICAL OWNERSHIP


Çoban M. S., Gümüş A.

in: Theoretical and Empirical Applications in Solution Proposals of CONTEMPORARY BUSINESS PROBLEMS, Doç. Dr. Mehmet GÜVEN,Öğr. Gör. Mehmet Emin YAŞAR, Editor, Eğitim Kitabevi, Konya, pp.115-133, 2022

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Eğitim Kitabevi
  • City: Konya
  • Page Numbers: pp.115-133
  • Editors: Doç. Dr. Mehmet GÜVEN,Öğr. Gör. Mehmet Emin YAŞAR, Editor
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Teknolojik gelişmelerin ve değişmelerin inanılmaz derecede arttığı günümüzün küreselleşen dünyasında örgütlerin sürdürülebilir rekabet üstünlüğü elde ederek daha uzun vadeli piyasada kalmaları önem kazanmaktadır. Çünkü sürekli farklı büyüklükte ve farklı statüde örgütlerin kurulduğunu görmekteyiz. Böylelikle şiddetli bir rekabet ortamında örgütlerin ayakta kalarak faaliyetlerini devam ettirebilmeleri her geçen gün daha da zorlaşmaktadır. Örgütlerin rekabet üstünlüğü elde edebilmeleri için en önemli faktörlerden biri de çalışanların işe veya örgüte yönelik olumlu tutum ve davranışlar sergilemesine bağlıdır. Çalışanların tatmin olma derecelerine göre olumlu tutum ve davranışlarda bulunma durumları da farklılaşmaktadır. Dolayısıyla tatmin olan çalışanların daha motive olmaları söz konusu olup bu nedenle yüksek performans sergilemeleri beklenmektedir. Aksi durumda çalışanların motive olmamaları sonucu işten ayrılmaları gündeme gelmektedir ki bu da örgütlerin hem başarısız olmalarına, hem de örgüt bünyesinde maliyetlerin artmasına neden olmaktadır. İş görenin çalıştığı işe veya örgüte karşı olumlu tutum ve davranışlar sergilemesi her yöneticinin arzuladığı durumlardan biridir. Son dönemde oldukça fazla çalışmaya konu olan kavramlardan biri de çalışanın herhangi resmi bir sahipliği olmamasına karşın çalıştığı işi veya örgütü sahiplenmesi anlamına gelen psikolojik sahiplenme kavramıdır. Psikolojik sahiplenmenin yönetim ve örgütsel davranış bilimi içerisinde yer alan diğer kavramlardan (örgütsel bağlılık, örgütsel vatandaşlık, örgütsel özdeşleşme vb.) farklı olmasının temelinde ‘’sahiplik’’ duygusunun yattığı söylenebilir. Sahiplik veya sahiplenme duygusu neticesinde iç müşteri olarak bilinen çalışanın dış müşteriye daha kaliteli mal veya hizmet sunması mümkündür. Böylelikle örgütün müşteri kitlesi artacağı için örgütün daha fazla kazanması mümkün duruma gelmektedir. Bu da örgütün sürdürülebilir rekabet gücünü daha da arttırarak ortalamanın üzerinde kazanç elde etmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda psikolojik sahiplenme sayesinde çalışanın daha az sağlık problemleri ile karşı karşıya kalması beklenilir ki bu da arzu edilen durumlardan biridir. Böylelikle psikolojik sahiplenme duygu durumu sonucunda hem örgütün kazanması hem de çalışanın kazanması mümkün hale gelmektedir. Çalışmada psikolojik sahiplik kavramı ve ortaya çıkışı, psikolojik sahipliğin yapısı, boyutları, biçimleri, öncülleri, sonuçları detaylı bir şekilde ele alınmaktadır.