İzmir ve Çevresinde Buğday Alanlarında Görülen Bazı Trifolium Türlerinin Teşhisi


EDİNÇLİLER N., NEMLİ Y., KAYA İ.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), vol.14, no.2, pp.85-94, 2004 (Peer-Reviewed Journal) identifier