Meşruti Rejimin Memnuniyet Ölçeği: “Kutlama Mesajları


Topuz E.

Gaziantep Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.19, no.2, pp.420-432, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Meşruiyet; muktedirin iktidar iddiasını muhatabın istifadesine sunarak ve muhatabın da tepkisini tartıp muktedir iddiasının düzeyini tayin ederek düzeni ihsas ettiren dini ve beşeri ifadelere dayalı davranış biçimlerinin toplamıdır. Söz konusu toplam; kuruluştan kurumsallaşmaya, kurumsallaşmadan kuruntuya ve kuruntudan kırılmaya kadar tüm siyasal yapıların muhtaç oldukları revabıt-ı zaruretlerdendir. Meşruiyet bu hususiyetiyle muktedirlerin inisiyatiflerine mutedil bir üslup kazandırıp bunları muhatapları nezdinde onaylattıran mezkûr üslubu söylem, sembol ve seremonilerle yeniden üreten çok yönlü bir vasıtadır.
Meşrutiyet; kuşatılmış bir coğrafyada esamisi esatirlere konu edilen bir ailenin kendilerini ifade etme noktasında başvurdukları kaynaklardan birisi olmuştur. Bu çok yönlü kavram, çok dinli, dilli ve mezhebi özelliklere sahip milletlerin mukadderatlarını, mezkûr ailenin müşterek paydaşları kılmış ve altı asrı aşan ve üç kıtaya yayılan siyasi bir gelenek doğurmuştur. Bu çalışma bahsedilen geleneği, meşruti rejim üzerinden güncelleyen muktedirlerin meşrulaştırımlarına, bu bağlamda ihdas edilmiş milli bayrama ve bu tür merasimlere iştirak edenlerin hissiyatını ölçen “kutlama mesajlarına” yoğunlaşmıştır.