Nizip İlçesi'nde (Gaziantep) Prina (Çeltik) Odun Üretimi ve Tüketimi


Erdoğan R.

Doğu Coğrafya Dergisi, vol.20, no.34, pp.115-126, 2015 (SCI-Expanded)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 20 Issue: 34
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: Doğu Coğrafya Dergisi
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.115-126
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Abstract Energy is globallyone of the most important needs nowadays. In the aim of meeting energy need, fossilfuels-based energyre sources in nature are rapidly consumed. However, because of their natural destroying during consumption, researches in alternate energy resources recently gathered speed. Becoming nature-friend of alternate energyr esource sincreasesit’s preferability. Biofuels produced frombio wastes are a kind of alternate energy resources. Prina wood are produced fromolive which is squeeze dalmostto death by being extracted fromit’soil. Olive cultivation which is broadly appliedin Nizip District in Gaziantep Province contributed to construction and development of this sector. Becominga cheapan davailable fuel is mainly reason for preference. According to the studies, it is a kind of fuel shaving equal calorytolignite coal. In this study production processes, usagearea and comparision of Prina wood toother fuels in result of laboratory test are done. Natural impactand results of this fuel in land survey performed in Nizip District are discussed.

Keywords: Prina Wood, Nizip District, Alternate Energy

Özet Günümüz dünyasının en önemli gereksinimlerinden biri enerjidir. Enerji ihtiyacımızı karşılamak için doğada var olan fosil kaynaklı enerjiler hızla tüketilmektedir. Fosil kökenli enerji kaynakları tüketim esnasında çevresel tahribatı nedeniyle alternatif enerji kaynakları araştırmaları son yıllarda hız kazanmıştır. Alternatif enerji kaynaklarının doğayla barışık olması tercih edilebilirliğini arttırmaktadır. Bitkisel atıklardan elde edilen bioyakıtlar alternatif enerji kaynaklarındandır. Zeytin bitkisi yağı alındıktan sonra oluşan posasından alternatif yakacaklardan Prina odunu üretilmektedir. Gaziantep ili Nizip ilçesinde yaygın bir şekilde üretilen zeytin bitkisi bu sektörün ilçede kurulup gelişmesini sağlamıştır. Yerel kaynaklar kullanılarak üretilmesi ucuz ve tercih edilir bir yakıt olmasını sağlamıştır. Fosil yakıtlarla karşılaştırıldığında linyite eşdeğer kaloriye sahip olduğu ancak yüksek karbon salınımı yüzünden oldukça eleştiriye açık bir yakıt olduğu yapılan araştırmalarda görülmüştür. Bu çalışmada Prina odunun imalat aşamaları, kullanım alanları, laboratuvar tahlilleri sonuçlarına göre diğer yakacaklarla karşılaştırılması yapılmıştır. Nizip ilçesinde yapılan alan çalışmasıyla bu yakacak türünün çevresel etkileri ve sonuçları tartışılmıştır.

Anahtar kelimeler: Prina Odun, Nizip ilçesi, Alternatif enerji