Dünya’da ve Türkiye’de Organik Hayvancılığa Genel Bir Bakış


Çelikyürek H. , Karakuş K.

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.8, sa.2, ss.299-306, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Derleme
  • Cilt numarası: 8 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2018
  • Dergi Adı: IĞDIR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.299-306

Özet

Son yıllarda dünya ülkelerinde organik üretim için gereken faaliyetler hız kazanmıştır. Dünya da dönüşüm alanları dâhil 50,9 milyon hektar organik tarım arazisi bulunmaktadır. En büyük tarım alanına sahip Okyanusya % 45 (22,8 milyon hektar)’lik bir pay ile birinci sırada gelmektedir. 2015 yılı verilerine göre organik tarım yapan üretici sayısı Avrupa’da 350 000; Avrupa Birliği’nde ise 270 000’dir. AB’de en çok üreticiye sahip ülke İtalya (52 609 üretici); Avrupa’da ise Türkiye (69 967 üretici)’dir. Türkiye bu sayı ile Avrupa ve Avrupa Birliği ülkeleri içinde birinci sırada yer almaktadır. Türkiye organik tarım alanı bakımından, Avrupa ülkeleri arasında (486 069 hektarlık) 9’uncu sırada yer almaktadır. 2014 ve 2015 yıllarında organik üretim yapılan hayvan sayısında % 11,6, et toplamında % 47,6 ve süt toplamında % 64 oranında bir azalma olurken, organik yumurta toplamında % 22,7 oranında bir artış gözlenmiştir. Organik bal üretimi yapan çiftçi sayısında % 25,2 ve kovan sayısında ise % 25,4 oranında bir azalma görülmektedir. Buna karşın toplam bal üretiminde % 96,1’lik bir artış söz konusudur. Türkiye’de son üç yıl içerisinde organik üretimdeki hayvan sayılarında büyük bir azalma olsa da, 2007 ile 2015 yılları karşılaştırıldığında Avrupa ülkeleri arasında büyük bir artış payına sahiptir. Türkiye organik tarımda çok büyük bir potansiyele sahiptir. Ancak bu potansiyel doğru politikalarla değerlendirilmezse, sektörde sürdürülebilirliğin sağlanması çok zor olacaktır.

In recent years, the activities required for organic productions in the world countries have accelerated. There are 50.9 million hectares of organic agricultural land in the world, including conversion areas. Oceania, with its largest agricultural area, ranks first with a share of 45% (22.8 million hectares). According to the 2015 data, the number of organic agriculture producers is 350 000 in Europe; in the European Union it is 270 000. Italy has the most producers (52 609 producers) in the EU countries; In Europe, Turkey (69 967 producers) is. With this number, Turkey ranks first in the European and European Union countries. Turkey is ranked 9th among European countries (486 069 hectares) in terms of organic farming area. In the years 2014 and 2015, there was a decrease of 11.6%
in the number of organic rared animals, 47.6% in the meat and 64% in the milk productions while an increase of 22.7% in the organic egg production was observed. Also, there was a 25.2% decrease in the number of organic honey producing farmers and a 25.4% decrease in the number of hives. However, there was a 96.1% increase in
total honey production. Although there is a large decrease in the number of animals in organic production in Turkey in the last three years, it has a large share of increase between European countries compared to 2007 and 2015. Turkey has a great potential in organic agriculture. However, if these potentials are not evaluated with the right
policies, sustainability in the sector will be very difficult to achieve.