Ortodontik Adeziv İçeriğinin Beyaz Nokta Oluşumuna Önleyici Etkileri


Alkan Ö., Kaya Y., BOR S.

TÜRKİYE KLİNİKLERİ Dİİ HEKİMLİĞİ BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.1, no.2, pp.7-13, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 1 Issue: 2
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: TÜRKİYE KLİNİKLERİ Dİİ HEKİMLİĞİ BİLİMLERİ DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.7-13

Abstract

Abstract

White spot lesions is one of the clinic problems encountered  in fixed orthodontic treatment that aims at providing an ideal occlussion and correcting the smile esthetics. The formation of new retention areas by band, bracket and other various appliances routinely used in orthodontic treatment are known to facilitate the formation of biofilm. Streptococcus mutans located in this biofilm layer caused acid formation by fermentation of carbohydrates. This acids decreased the pH of enviroment and disrupt the demineralization and remineralization cycle which is ongoing in equilibrium on enamel surface. In case of falling below the critical pH required for the remineralization phase in this dynamic cycle, mineral loss of enamel appears in the form of enamel decalfication. Today orthodontic adhesives materials without any antibacterial properties against microbial attack have also begun to be seen as a risk factor in the formation of enamel decalcification. The aim of this review is to give information about the preventive effects of orthodontic adhesive content on formation of white spots which is considered to directly affect the success of fixed orthodontic treatment.

Key Words: White spot lesions, Orthodontic adhesives, Enamel decalcification      

Özet

İdeal okluzyonun sağlanıp, gülme estetiğinin düzeltilmesinin hedeflendiği sabit ortodontik tedavilerde karşılaşılan klinik problemlerden biri de beyaz nokta oluşumlarıdır. Ortodontik tedavilerde rutin olarak kullanılan bant, braket ve diğer farklı apareylerin oluşturdukları yeni retansiyon alanlarının biyofilm oluşumunu kolaylaştırdığı bilinmektedir. Biyofilm tabakasındaki Streptococcus mutans’ların ortamdaki karbonhidratları fermente etmesiyle oluşan asitlerin mine yüzeyinde denge halinde devam etmekte olan demineralizasyon remineralizasyon döngüsünü bozduğu görülmüştür. Bu dinamik döngüde remineralizasyon aşaması için gerekli olan kritik pH değerinin altına düşülmesi durumunda ise mine dekalsifikasyonlarıyla karşılaşılabileceği bildirilmiştir. Günümüzde mikrobiyal ataklara karşı herhangi bir antibakteriyel özelliği bulunmayan ortodontik adeziv materyalleri de mine dekalsifikasyonlarının oluşumunda risk faktörü olarak görülmeye başlanmıştır. Bu derlemenin amacı, sabit ortodontik tedavilerin başarısını doğrudan etkilediği kabul edilen ortodontik adeziv içeriklerinin beyaz nokta oluşumlarını engelleyici etkileri hakkında bilgi vermektir.

Anahtar kelimeler: Beyaz nokta lezyonları, Ortodontik adezivler, Mine dekalsifikasyonları