Türk Halk Müziği Çalgı Topluluklarının Yapılanması ve Bağlama"


Kınık M.

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.30, pp.211-234, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Müziğin oluşumunda insan sesinin yanında çalgıların rolü şüphesiz çok büyüktür. Ancak bu çalgıların sahip oldukları niteliklerin tüm yönleriyle ortaya konularak onlardanüst düzeyde yararlanılması da bir o kadar önemlidir. Bu bağlamda Türk halk müziği çalgı topluluklarının (orkestraların) hangi niteliklere sahip olması gerektiği, bu koşulların sağlanabilmesi için hangi bileşenlerin, ne şekilde düzenlenmesi gerektiği belirlenmelidir. Araştırmada çalgıların mevcut ses özelliklerinin yanında bir çalgı topluluğunda bulunması gereken nitelikler betimsel olarak belirlenmeye çalışılarak bu yönde görüşler ortaya konmuştur. Bunun yanında Türk halk müziği çalgı topluluklarında yer alacak çalgıların mevcut icra şekilleri, ses sınırları, topluluk içindeki uyumları, transpozisyonları (seslerin yazılış ve duyuluşu), armonize ve orkestrasyonun yanında bağlama ve ailesinin Türk halk çalgıları topluluğuna daha geniş bir katkı sağlaması için çözüm önerileri sunulmuştur