Metabolizmaya Genel Bakış, Anabolizma ve Katabolizma


Creative Commons License

Arslan A.

Sağlık Bilimleri için Biyokimya, Gülüzar Özbolat, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.13-22, 2020

  • Yayın Türü: Kitapta Bölüm / Ders Kitabı
  • Basım Tarihi: 2020
  • Yayınevi: Akademisyen Kitabevi
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayıları: ss.13-22
  • Editörler: Gülüzar Özbolat, Editör

Özet

Yaşayan organizmalarda hücresel düzeyde her an binlerce kimyasal tepkime meydana gelir ve bu tepkimelerin tümü genel olarak metabolizma olarak adlandırılır. Metabolizma kelimesi Yunanca '' Metavolismos-öğe değişimi'' kelimesinden türemiştir ve belirli bir molekülle başlayan ve onu tanımlanmış başka bir moleküle veya moleküllere dönüştüren çoklu enzim sistemlerinin rol oynadığı kimyasal tepkimler serisidir. Hücrede böyle tanımlanmış birçok yol bulunmaktadır ve bu yolların herbiri birbirine bağımlıdır, çünkü bir enzimatik tepkimenin ürünü, bir sonraki tepkimenin substratı olabilir. Glikoliz, trikarboksilik asit (TCA) döngüsü, üre döngüsü, glukoneogenez, glikojen katabolizması, oksidatif fosforilasyon, beta oksidasyon bu metabolik yollardan bazılarıdır.