Alanya Atatürk Evi ve Müzesi'nde Sergilenen Bir Grup Madeni Takı


Creative Commons License

Çalış E.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.36, ss.177-193, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.177-193

Özet

Alanya Akdeniz’in kıyısında kurulmuş, stratejik ve jeopolitik açıdan önemli bir yerleşim yeri olarak antik çağlardan beri pek çok medeniyetin gözdesi olmuştur. Tarih boyunca Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı gibi tarihe damgasını vurmuş imparatorluklara ev sahipliği yapmış olan bölge, Akdeniz’in kıyı kesimlerinde önemli bir yarımada konumundadır. Anadolu Selçukluları döneminden beri Türk hâkimiyetine dâhil olan kent, Türk kültür ve sanatıyla birlikte yeni bir kimlik kazanmaya başlamıştır. Bulunduğu coğrafya itibarıyla eski zamanlardan beri önemli derecede göçe sahne olmuş Alanya, pek çok farklı kültür ve halkın içinde yoğrulduğu bir bölge olmuştur. Bu durum bölge için bazı olumsuzlukları beraberinde getirse de bölgenin medeni gelişimine büyük katkı sağlamıştır. Dolayısıyla bölge pek çok alanda olduğu gibi el sanatları ve diğer sanatlarda da önemli kültürel bir zenginlik kaynağıdır. Gerek mimaride gerekse de el sanatları ürünlerinde bölgede sayısız eserlere rastlamak mümkündür. Bunlar arasında 1935 yılında Atatürk’ün bir Akdeniz gezintisi sırasında birkaç saat dinlenmek için kullandığı ve daha sonra Atatürk Evi ve Müzesi olarak hizmet vermeye başlayan Alanya’nın geleneksel bir evi bulunmaktadır. Müze olarak hizmet veren bu evde Atatürk’ün kişisel eşyalarının yanı sıra, etnografik döneme ait eserler de sergilenmektedir. Bu eserlerin önemli bir grubunu madeni takılar oluşturmaktadır. Kültürel ve sanatsal iletişimi sağlamada önemli bir yere sahip olan takılarla ilgili bu çalışma, çeşitli araştırmalara hem kavramsal hem de bilimsel bir bilgi olarak hizmet edeceği öngörülmektedir. Aynı zamanda çalışmanın bir turizm bölgesi olan Alanya’nın kültürel ve sanat çeşitliliğine bir katkı sağlaması da arzumuzdur.

 Alanya has been founded on the shores of the Mediterranean Sea and has been a favorite place for many civilizations since ancient times as an important settlement in strategic and geopolitical terms. It is an important peninsula in the coastal areas of the Mediterranean and throughout history it hosted empires which left their marks in history such as Rome, Byzantine, Seljuk and Ottoman. The city, which has been under Turkish rule since Anatolian Seljuks, has begun to gain a new identity together with Turkish culture and art. Due to its geography, Alanya has become a region where many different cultures and people are mingled. Although this has brought some negative aspects for the region it has contributed greatly to the civil development of the region. Thus, the region is an important cultural resource in handcrafts and other arts as well as in many other areas. It is possible to find innumerable works in the region in a wide range covering architecture to handicrafts. Among them is a traditional house of Alanya that Ataturk used to rest for a few hours during a Mediterranean cruise in 1935 and later started to serve as Ataturk House and Museum. In this house serving as a museum, the works belonging to the ethnographic period are exhibited besides the personal items of Atatürk. Metal ornaments form an important part of these works. It is anticipated that this study of jewellery, which has an important place in providing cultural and artistic communication, will serve as both conceptual and scientific knowledge in various researches. Besides, we want this study to make a contribution to the cultural and artistic diversity of Alanya which is a tourism destination.