İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Oluşumuna Etki Eden Faktörler: ISO ve OHSAS Uygulamalarının Etkileri


Creative Commons License

Çalık A. , Mehri H., Kıpçak E.

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.43, ss.1-26, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2021
  • Doi Numarası: 10.30794/pausbed.651320
  • Dergi Adı: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.1-26

Özet

Yapılan bu çalışmanın amacı iş kazaları ve meslek hastalıklarının oluşumuna etki eden genel geçer faktörleri İran’da faaliyet gösteren iki maden işletmesine göre test etmek ve sadece bir işletmede kullanılan ISO ve OHSAS uygulamalarının iş kazaları ve meslek hastalıklarının oluşumuna etki eden faktörleri engellemede ne kadar etkili olduğunu ISO ve OHSAS kullanmayan işletmeye kıyasla ortaya koymaktır. 2019 yılına ait çalışmada iki işletme çalışanlarına uygulanan 310 değerlendirme ölçeğinden elde edilen veriler ayrı ayrı değerlendirilmiş ve son olarak ISO ve OHSAS uygulamalarına yönelik genel bir değerlendirme yapılmıştır. Çalışmada sonuç olarak ISO ve OHSAS kullanan ve kullanmayan işletme çalışanlarının cinsiyet, eğitim düzeyi ve çalışma sürelerine göre iş kazaları ve meslek hastalıklarının oluşumuna etki eden bazı faktör değerlendirmeleri arasında anlamlı farklılıklar elde edilmiştir. İşletme çalışanlarının iş yerlerinde ISO ve OHSAS uygulamasının var olup olmadığından haberdar olmalarına göre oluşturulan yapılan genel değerlendirmelerde ise iş yerlerinde ISO ile OHSAS uygulamalarının uygulandığının farkında olan çalışanların bu iki uygulamanın iş kazaları ve meslek hastalıklarının oluşumuna etki eden faktörleri engellemede etkili olduklarını belirtmişlerdir.