Lisansüstü Eğitim ve Felsefe


Çiçek H., Mutlu B.

in: Lisansüstü Eğitim Üzerine Düşünceler, Fuat Tanhan, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.2-9, 2019

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2019
  • Publisher: Pegem A Yayıncılık
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.2-9
  • Editors: Fuat Tanhan, Editor

Abstract

Today, the phenomenon that provides the source of academicians for the universities is graduate education. That is why all universities strive to improve the quality of their graduate education all over the world. It can even be said that the quality of the universities is proportional to the experience of graduate education they have. As a result, besides undergraduate education, graduate education also has a long history. We can say that this long history of undergraduate and graduate educations coincides with the history of philosophy. It is possible to observe this starting from Plato’s Academy. We can also see this interaction throughout the medieval period when madrasah and university emerged. In fact, doctors are called PhD with reference to the philosophical level of the field. This is enough to underline that the graduate education and philosophy are interrelated. This paper deals with the emergence of graduate education and its relation to philosophy.

Keywords: Graduate Education, Philosophy, Madrasah, University, Medieval.

Günümüzde üniversitelerin akademisyen kaynağını sağlayan olgu, lisansüstü eğitimdir. Bu nedenle bütün üniversiteler dünyanın her tarafında lisansüstü eğitimi kaliteli hale getirmeye çalışırlar. Hatta denebilir ki, üniversitelerin kalitesi sahip oldukları lisansüstü eğitime dair tecrübeyle orantılıdır. Buna bağlı olarak lisans eğitimi yanında lisansüstü eğitimin uzun bir tarihi vardır. Lisans ve lisansüstü eğitimin bu uzun tarihinin felsefenin tarihiyle çakıştığını söyleyebiliriz. Platon’un Akademisinden itibaren bunu gözlemlemek mümkündür. Medresenin ve üniversitenin ortaya çıktığı ortaçağ boyunca da bu etkileşimi görebiliriz. Hatta doktoralar, alanın felsefi düzeyini ifade edercesine PhD olarak adlandırılmaktadır. Bu durum da lisansüstü eğitimin ve felsefenin birbiriyle ilişkili olduğunu vurgulamaya yetmektedir. Bu çalışmada lisansüstü eğitimin ortaya çıkışı ve felsefe ile ilişkisi ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Lisansüstü Eğitim, Felsefe, Medrese, Üniversite, Ortaçağ.