Konuşma Etkinlikleri Tasarlama


Kardaş M. N., Tunagür M.

in: KONUŞMA EĞİTİMİ, MEHMET NURİ KARDAŞ, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.295-318, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Pegem Akademi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.295-318
  • Editors: MEHMET NURİ KARDAŞ, Editor
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Konuşma becerisi günlük yaşamda dinleme becerisinden sonra en yoğun

kullanılan dil becerisidir. Bireylerin dinleme becerisiyle birlikte doğal ortamda

edindikleri bu beceri eğitimle geliştirilebilir bir nitelik taşımaktadır. Günümüzde

toplum yaşamında yaşanan sosyal gelişmeler bireylerin etkili konuşma becerisine

sahip olmalarını zorunlu kılmaktadır. Nitekim etkili konuşma becerisine

sahip bireylerin kendilerini yaşadıkları sosyal çevreye kabul ettirmede, özgüven

kazanmada, mutlu bir yaşam sürdürmede avantajlı oldukları bilinmektedir. Bu

nedenle toplumun sosyal, mutlu ve huzurlu bireylerden oluşması için eğitim çağı

ile birlikte her ferde etkili konuşma eğitimi vermek gerekmektedir. Bu amaca hizmet

eden konuşma etkinlikleri tasarlamak önem arz etmektedir. Bu görev alan

araştırmacıları ve Türkçe öğretmenlerine düşmektedir.

Öğrencilerin konuşma becerilerini geliştirmek üzere tasarlanacak etkinliklerin

programda yer verilen konuşma kazanımlarına hizmet etmesi gerekmektedir.

Bu çalışmada konuşma öğrenme alanı kazanımlarına hizmet eden on dört özgün

etkinlik tasarlanmıştır. Çalışma kapsamında tasarlanan etkinlikler ilgililere birer

örnektir. Bu örnekler ders kitabı hazırlayan uzman ekiplere ve dinleme eğitimi

dersini alan Türkçe öğretmeni adaylarına özgün konuşma etkinliği tasarlamaları

için bir şablon sunmaktadır.

Akademisyen, öğretmen ve öğretmen adaylarının öğrencilerin konuşma becerisini

geliştirmek için yeterli sayı ve çeşitlikte etkinlikler tasarlamaları, öğrencilerin

anlatma yeterliklerini geliştirmeye katkı sunacaktır. Kendini doğru ve etkili

ifade eden, çevresine dinleten bireylerin çağımızda hızla gelişen ve değişen yaşam

şartlarına adapte olabilmeleri ve yaşadıkları topluma katkı sunmaları önemli ölçüde

kolaylaşacaktır.