Muhammed Sûresi 4. Âyetine Dair Yapılan Yorumlar Üzerine Bir Değerlendirme


Creative Commons License

ÖZDAŞ H.

Dicle İlahiyat Dergisi, vol.21, no.1, pp.22-39, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 21 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Dicle İlahiyat Dergisi
  • Page Numbers: pp.22-39
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Esr kökünden türeyen kelimeler, Kur’ân-ı Kerîm’de bir yerde tekil (أسير), üç yerde çoğul (أُسَارَى - أَسْرَى) ve bir yerde de fiil kalıbıyla (تَأْسِرُونَ) toplamda 5 defa geçmektedir. Esir sözcüğüyle olmasa da Muhammed sûresi 4. âyette savaş esirlerinin hukukuna dair hükümler yer almaktadır. Söz konusu bu âyet hakkında birbiriyle çelişen birçok yoruma yer verilmektedir. Şöyle ki; İbn Abbas’tan âyetin mensûh, nâsih veya muhkem olduğuyla ilgili farklı rivayetler nakledilmiştir. Dahhâk’ın bu âyet için hem mensûh hem de nâsih dediği kaydedilmiştir. Bu çalışmada Muhammed sûresi 4. âyetin nüzul zamanına ve ilgili âyetin Kur’ân-ı Kerîm’deki diğer âyetlerle nesih ilişkisine değinerek âyetin savaş esirleri hukukuna getirdiği düzenlemeler üzerinde durulacaktır.