Bazı Mısır Çeşitlerinde Verim ve Yem Değeri Üzerine Bir Araştırma


Akdeniz H., YILMAZ I. H., Andiç N., Zorer Çelebi Ş.

Yu¨zu¨ncu¨ Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), vol.14(1), pp.47-51, 2004 (Peer-Reviewed Journal)