VAN İLİNDE GENÇLERİN İZLEDİKLERİ MÜZİK VİDEO/KLİPLERİN TOPLUMSAL CİNSİYET AÇISINDAN İNCELENMESİ


Creative Commons License

Çakmak S.

Folklor Akademi Dergisi, vol.2, no.3, pp.470-503, 2019 (SSCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 3
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Folklor Akademi Dergisi
  • Journal Indexes: Social Sciences Citation Index (SSCI)
  • Page Numbers: pp.470-503
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Kitle iletişim araçlarının hayatımızdaki yeri ve önemi her geçen gün daha da artmaktadır. İletişimin toplumbilim çalışmalarında en önemli gördükleri araştırma konusu tüketici davranışları üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Kitle iletişim araçlarındaki gelişmelerin en çok gençler üzerinde etkili olduğu bilinmektedir. Sosyal davranışların ve rollerin kitle iletişim araçlarıyla sağlanması olumsuz bazı tutumların da gelişmesine sebep olmaktadır. Sosyal psikolojinin en önemli alanı olan toplumsal cinsiyet kalıp yargıları ve kitle iletişim araçlarının bu kalıp yargıları ne ölçüde etkilediği gençler üzerinden nitel araştırma/söylem analizi yöntemiyle müzik video/klipleri üzerinden sorulan beş soruyla tespit edilmeye çalışılmıştır. Yöntem olarak, nitel araştırma kapsamında katılımcılara “soruları cevaplandırırken aklınıza ilk gelenleri lütfen sıralayınız” şeklinde bir yönlendirme sunulmuş ve katılımcılar da bu yönlendirme doğrultusunda akıllarına ilk gelen sıfatları, kavramları ve örnekleri hazırladığımız soru kâğıtlarına yazarak sıralamışlardır. 46 kadın, 54 erkek tarafından sorular yazılı/sözlü cevaplandırılmıştır. Kız-erkek karışık olarak sorulan sorular ve alınan cevaplar doğrultusunda kız-erkek cinsiyet kalıp yargıların izledikleri müzik video/klipleri vasıtasıyla nasıl değiştiği anlaşılmaya ve çözümlenmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada gözlenemeyen, davranışa yol gösteren veya davranışın arkasında yatan tutumun ne olduğu çok sık izledikleri müzik video/kliplerde gençlere sorduğumuz sorular doğrultusunda yazılı/sözlü mülakat yoluyla belirlenmiştir.