The Effects of Vermicompost and Algae on Some Physiological Components in Salt Stressed Spinach


Creative Commons License

Kabay T., Başdinç M. A.

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURAL AND NATURAL SCIENCE, vol.9, no.1, pp.188-194, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Crop losses occur in a significant part of the agricultural lands due to salinity. Organic and biological fertilizers constitute an important part of the applications applied to reduce the salt content. In this study, in order to determine the effects of salt stress on spinach, Matador and Catrina spinach seeds were planted in 2- liter pots filled with soil only as the control group and two other applications 1.1 garden soil + vermicompost and 1:1 garden soil + algae. Salt application was applied at 50 and 100 mmol doses after thinning the seedlings during the emergence of true leaves and irrigation was done with distilled water. The experiment was designed with 3 replications and 3 pots in each replicate, according to the randomized block factorial design. In the study, leaf membrane damage index and leaf relative water content and K, Ca, CAT and APX content were examined. While spinach varieties in the control group were more affected by salt doses, it was observed that the negative effect of salt decreased in production media consisted of vermicompost and algae.

Tarım yapılan toprakların önemli bir kısmında tuzluluk nedeniyle ürün kayıpları olmaktadır. Tuz oranını düşürmek amacıyla yapılan uygulamaların önemli bir kısmını, organik ve biyolojik gübreler oluşturmaktadır. Bu çalışmada, tuz stresinin ıspanaktaki etkilerini belirlenebilmesi amacıyla, 1:1 oranında bahçe toprağı + vermikompost , 1:1 oranında bahçe toprağı + su yosunu uygulamalarının yanı sıra ve kontrol grubu olarak da sadece toprak doldurulan 2 litrelik saksılara Matador ve Catrina ıspanak tohumlarının ekimi yapılmıştır. Tuz uygulaması ise 50 ve 100 mmol dozları olarak gerçek yaprakların çıkışı esnasında seyreltme yapıldıktan sonra uygulanmış ve saf su ile sulama yapılmıştır. Deneme 3 tekrarlı ve her tekrarda 3 saksı olacak şekilde tesadüf blokları faktöriyel deneme desenine göre dizayn edilmiştir. Çalışmada yaprak membran zararlanma indeksi ve yaprak oransal su içeriği, K, Ca, CAT ve APX değerlerine bakılmıştır. Kontrol grubundaki Ispanak çeşitleri tuz dozlarından daha çok etkilenirken, vermikompostlu ve su yosunlu üretim ortamlarında tuz’un olumsuz etkisinin azaldığı görülmüştür.