Öğretmenlerin Çokkültürlü Eğitime Yönelik Tutumları ile Kapsayıcı Eğitimde Sınıf İçi Uygulamaları Arasındaki İlişki


Kozikoğlu İ., Yıldırımoğlu S.

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.51, no.3, pp.226-244, 2021 (Peer-Reviewed Journal)