İntörn Hekimlik Dönemi Geri Bildirimlerinin Değerlendirilmesi (Tıp Fakültesi Örneği)


Creative Commons License

Layık M. E. , Korkmaz D.

Van Tıp Dergisi, cilt.27, sa.3, ss.246-254, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 27 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: Van Tıp Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.246-254

Özet

Amaç: Bu çalışmada; Tıp Fakültesi Dönem 6 öğrencilerine, intörn hekimlik dönemi stajları için uygulanan geri bildirim anketlerini değerlendirmek ve intörn hekimlik programının gelişimine katkı sağlamak amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmanın örneklemini 2017-18 Eğitim Öğretim yılında Dönem 6‟ ya devam eden öğrenci grubu oluşturmaktadır. Toplam 12 sorudan oluşan anket öğrencilere dağıtılıp kendilerinden belirtilen sorulara; “kesinlikle katılıyorum” “katılıyorum” “kararsızım” katılmıyorum” ve “kesinlikle katılmıyorum” seçenekleri arasında puan vererek (Likert Ölçeği) değerlendirme yapmaları istenmiştir. Dağıtılan anket toplam 72 öğrenciden geri alınmıştır.

Bulgular: Tıp Eğitimi içerisinde önemli yer kaplayan bölümlerden olan Kadın Hastalıkları ve Doğum, İç Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Kardiyoloji eğitimlerine dair olumsuz yönde geri bildirimler alınmıştır. Ancak mezun olup pratisyen hekim olduklarında en çok karşılaşacakları; Aile Hekimliği, Acil ve Adli Hekimlik pratiklerinde ise tüm sorularda olumlu geri dönüşler alınmıştır.

Sonuç: Tanımlayıcı istatistikler ve grafiklerden elde edilen sonuçlara göre intörn hekim görüşlerinin eğitim programı türüne göre farklı olduğu görülmüştür. Tıp eğitiminde hem teorik hem de pratik uygulama olarak önemli yer kaplayan branşlar eğitim içerikleri ve fiziki şartlar açısından tekrar gözden geçirilmelidir. Programların yeniden tasarlanması sürecinde elde edilen bulgular önemlidir. 

Objectives: The aim of this study was to evaluate the feedback questionnaires applied to the internship of Faculty of Medicine students and to contribute to the development of the intern medicine program.

Materials and Methods: The sample of the study consists of the students who continue to the sixth term in 2017-18 Academic Year. The questionnaire consisting of 12 questions was distributed to the students. “Strongly agree” “agree” “undecided” “disagree ”and“ strongly disagree ” were asked to make a rating (Likert‟s Scale). The feedback was received from total of 72 students and was applied Correspondence

Analysis. Results: Negative feedback was received on Gynecology and Obstetrics, Internal Medicine, Pediatrics and Cardiology, which occupy an important place in Medical Education. However, when they graduate and become a general practitioner, they most encounter: about practice of Family Medicine, Emergency and Forensic Medicine, was received positive feedback on all questions.

Discussion and Conclusion: According to the results obtained from descriptive statistics and graphs, it was seen that pre-physician views were different according to the type of training program. Branches that occupy an important place both in theoretical and practical applications in medical education should be reviewed in terms of educational contents and physical conditions. Moreover, in the most common branches in the field, contribution should be made to the continuity of the training with the feedbacks.