The allelopath’c effects of Achillea filipendulina’s Water and Metanol Extract on Crop and Purslane Seeds Germination and on Mitotic Indices


Bingöl Ö., Battal P.

6th International Conference of Ecosystems, Tirana, Albania, 3 - 06 June 2016, pp.84-85

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Tirana
  • Country: Albania
  • Page Numbers: pp.84-85
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Because of increasing herbicides usage and their damage to the environment there is a need to study about allelopathy as an alternative way fighting. For that purpose, water and methanol extract were used for identifying allelophatic potential of Achillea filipendulina. The effect of these extract on Portulaca oleraceae L. and Zea mays L. seed germination and mitotic index were investigated. From the %3, %5, %7, %9 concentrations of plants pure water and methanol extracts were prepared. 6ml of extract prepared from plants were added on Portulaca oleracea , Zea mays’s seeds. For the control group same amount of pure water was used. Cytologist preparations were prepared by Feulgen Squash technique. As a result, during the application of the water and methanol extract of Achillea  filipendulina to corn and purslane seeds, depending on remaining concentration of extract a decreasing was observed in the length of plumule and radicle and in the percentage of germination. In term of Mitotic index, in corn seeds implementation  Achillea filipendulinas water and metanol extract according to remaining extract concentration it was determined that the mitotic index value was decreasing, and the minimum value occurred when %9 methanol extract was applied. The purslane seeds applied Achillea filipendulina water and methanol extract after control applications, important decreasing was determined at mitotic index value while %3 extract implementation. Any divisions were not observed in other extract implementations.

 

            Key Words: Germination, Mitotic index, Allelopathy 

Artan herbisit kullanımı ve bunların çevreye zararlarından dolayı alternatif bir mücadele yolu olan allelopati ile ilgili çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla, Achillea filipendulina türünün allelopatik potansiyellerinin belirlenmesi için metanol ve su ekstraktları kullanılmıştır. Kullanılan bu ekstraktların Portulaca oleraceae L. ve Zea mays L. tohumlarının çimlenmeleri ve mitotik indeksleri üzerine etkileri araştırılmıştır. Achillea filipendulina bitkisi Hakkari; Hakkari-Yüksekova 1750 m. lokalitesinden toplanmıştır. 10 gün boyunca gölgede kurutulan bitkinin toprak üstü (gövde+yaprak) kısımları blenderıda toz haline getirilmiştir. Bitkinin %3, %5, %7, %9’luk konsantrasyonlarda saf su ve metanol ekstraktları hazırlanmıştır. Portulaca oleracea , Zea mays tohumların üzerlerine hazırlanan ekstraktlardan 6 ml ilave edilmiştir. Kontrol grupları için aynı miktarda saf su kullanılmıştır. Çimlenme uygulaması iklim dolabında 27±2 ºC’de on saat aydınlık (5000 lux) ve 14 saat karanlık fotoperiyot ile 7 gün boyunca yapılmıştır. Sitolojik preparatlar Feulgen squash tekniğinin kullanılmasıyla hazırlanmıştır. Mitotik index (MI): Mitosis geçiren hücre sayısı / Toplam hücre sayısı olarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak, Achillea filipendulina su ve metanol ekstraktlarının mısır ve semizotu tohumlarına uygulamasında, artan ekstrakt konsantrasyonuna bağlı olarak mısır ve semizotu bitkilerinde radikula ve plumula uzunlukları ile çimlenme yüzdelerinin azaldığı gözlenmiştir. Mitotik indeks açısından ise,  Achillea su ve metanol ekstraktı uygulanan mısır tohumlarında artan ekstrakt konsantrasyona bağlı olarak mitotik indeks değerinin azaltığı ve en düşük değerin %9 metanol ekstrakt uygulamasında olduğu belirlenmiştir.  Achillea su ve metanol ekstraktı uygulanan semizotu tohumlarında kontrol uygulamasından sonra %3 ekstrakt uygulamasında mitotik indeks değerinde önemli bir azalmanın olduğu tespit edilmiştir. Diğer  ekstrakt uygulamalarında ise bölünme görülmemiştir.

Anahtar Kelimeler: Çimlenme, Mitotik indeks, Allelopati