Kurumsal Vatandaşlık Davranışı Boyutlarının Araştırılması ve Analizi: Van İl Emniyet Müdürlüğü Örneği


Creative Commons License

İzci F.

BARTIN ÜNİVERİSTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.6, no.12, pp.53-78, 2015 (Peer-Reviewed Journal)