ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYOTROPİK -OTONOM KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE GİRİŞİMCİLİKEĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: İİBF ÖĞRENCİLERİÜZERİNE BİR UYGULAMA


Creative Commons License

Çalık A., Gümüş A., Oğrak A.

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.3, no.6, pp.35-47, 2018 (Peer-Reviewed Journal)