Kerim Meşruteçi Sönmez ve Şairliği


Taştan Z.

Arayışlar, sa.15, ss.93-114, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2006
  • Dergi Adı: Arayışlar
  • Sayfa Sayıları: ss.93-114

Özet

Tebriz’de doğan Kerim Meşruteçi Sönmez, Çağdaş Azerbaycan Edebiyatı’nın her iki Azerbaycan’ında da tanınan bir şairidir. Bugün hâlen hayatta olan ve yetmiş beş yaşını geçen bu şairimizin biri Kril, diğerleri Arap harfleriyle olmak üzere yayımlanmış altı şiir kitabı mevcuttur. Bahtiyar Vahapzade, Cevat Hey’et, Mirze İbrahimof, Abbas Zamanof, Aziz Muhsinî gibi birçok Türk ve Fars şair ve yazarın, edebî şahsiyeti ve şiirleriyle ilgili olumlu görüşler bildirdiği Sönmez’in1 şiirden başka, çeviri, gezi ve inceleme kitapları, eleştiri yazıları, çeşitli dergilerde yayımlanmış makaleleri vardır. Biz bu yazıda Türk edebiyatında pek tanınmayan Kerim Meşruteçi Sönmez’in yaşam öyküsünü, edebî hayatını, şiir anlayışını, şiirlerinde kullandığı konu, tema ve şekil özelliklerini genel hatlarıyla tanıtmaya çalışacağız.