TAŞERONDAN KADROYA GEÇİŞİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYİNE ETKİSİ: BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ ÖRNEĞİ


GÜMÜŞ A., GÜVENER H.

Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.3, no.2, pp.112-135, 2024 (Peer-Reviewed Journal)