KÜÇÜK VE MİKRO İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI İLE VERGİ UYGULAMALARIMIZ VE BOBİ FRS ARASINDA SEÇİLMİŞ KONULARDAKİ TEMEL FARKLILIKLAR


Creative Commons License

Gücenme Gençoğlu Ü., Kurt Y., Aytaç A.

VII. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ACCOUNTING AND FINANCE, Trabzon, Turkey, 1 - 04 November 2023, pp.390-402

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.390-402
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Ülkemizde vergi kanunlarımızdaki değerleme ölçüleri kullanılarak ve Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri (MSUGT) kapsamındaki düzenlemelere göre hazırlanan finansal tablolar günümüz koşullarına göre ticari karın raporlanması ihtiyacını karşılayamamaktadır. Uluslararası raporlama standartları çerçevesinde raporlama yapabilmek için ülkemizde bağımsız denetime tabi olan işletmeler tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ve Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) kullanılmaktadır. Bu kapsam dışındaki işletmeler için, 01.01.2023 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (KÜMİ FRS),16.01.2023 tarihli mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Buna göre bağımsız denetime tabi olmayan işletmelerden bazılarının, 2023 yılı dönem sonu ve dönem başı bilançolarını karşılaştırmalı olarak KÜMİ FRS’ye uygun olarak hazırlayıp sunmaları gerekmektedir. Bu makalenin amacı KÜMİ FRS düzenlemeleri ile BOBİ FRS ve vergi uygulamalarımız arasındaki temel farklılıkları vurgulamak ve KÜMİ FRS uygulamalarındaki adımlara açıklık kazandırmaktır. Çalışmada standart düzenlemeleri ve vergi mevzuatı taranarak doküman incelemesi yapılmış ve nitel bir araştırma gerçekleştirilmiştir