Tercih Ettikleri Merkezler Dışında Farklı Sınav Merkezlerine Yönlendirilen Öğrencilerin Uygulamaya İlişkin Görüşleri(Bir Durum Tespiti)


Creative Commons License

Tanrıverdi S.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.VII, no.1, pp.70-85, 2010 (SSCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: VII Issue: 1
  • Publication Date: 2010
  • Journal Name: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: Social Sciences Citation Index (SSCI), TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.70-85
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

 

Obtaining Views Related to Students Who Participated in Out of Chosen Examination Center

Abstract

Rotating to take examination in different exam centers which is out of chosen of students is an exceptional situation. Student selection and placement center (in Turkish OSYM) may have some reasons to have such an application. But it is crucial that determining or examining the opinions of the students how this situation affected on them. The aim of this study is to reveal the perception of the students that do they affect by this situation or not? The study was carried out on 181 students (157 male, 24 female) who took this examination involuntary places. The views of the participants were evaluated by using a scale. Outputs were scrutinized by using frequency and percentage measurement.

Key words: testing center, preferred, non-preferred

 

Tercih Ettikleri Merkezler Dışında Farklı Sınav Merkezlerine Yönlendirilen Öğrencilerin Uygulamaya İlişkin Görüşleri

(Bir Durum Tespiti)

Yrd Doç. Dr. Fuat TANHAN

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Psikolojik Danışma ve Rehberlik ABD Bşk.

ftanhan@yyu.edu.tr

Selami TANRIVERDİ

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Yüksek Lisans Öğrencisi

Özet

Bu araştırma, bir betimleme çalışmasıdır. Öğrencilerin tercih ettikleri yerlerin dışında farklı sınav merkezlerine sınava girmeye yönlendirilmeleri istisnai bir durumdur. Böyle bir uygulamayı yapan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) birçok gerekçesi olabilir. Ancak bilimsel yönden tercihleri dışında farklı sınav merkezlerine yönlendirilen öğrencilerin bu uygulamaya ilişkin görüşlerinin incelenmesi ve bu uygulamadan nasıl etkileneceğinin tespiti önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı yüksek öğretime giriş sınavında tercihleri dışında farklı yerlerde sınava giren öğrencilerin uygulamaya ve bu uygulamadan nasıl etkilendiklerine yönelik olarak görüşlerini ortaya koymaktır. Çalışmaya tercihleri dışındaki merkezlerde sınava giren 181 (erkek 157; kadın 24) öğrenci katılmıştır. Katımcıların görüşleri anket yoluyla alınmış; veriler frekans ve yüzde değerleriyle incelenmiştir.

Anahtar sözcükler: sınav merkezi, tercih, tercih dışı.