Hilfu’l-Fudûl Teşkilatı


Creative Commons License

Sönmez N.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.41, pp.399-418, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The aim of this organization is to enlighten how despised people try to protect their rights by explicating Hilfu’l Fudul Organization that emerged between Arabs of the age of ignorance. Initially, it is emphasized that why this organization is named like this, aids done at the age of ignorance and their aims are mentioned. Subsequently, it is emphasized that what are the reasons of these aids, factual backgrounds of foundations of this organization, clans taking part in and not taking part in, effects of the organization and the reasons why it does not go on at the other ages.

Keywords: Hilf, Fudûl, Jahiliyyah, Tribe, Justice, Cruelty.

Bu makalenin amacı Cahiliye Dönemi Arapları arasında vücut bulan Hılfu’l-Fudûl Teşkilatı’nı irdeleyerek ezilenlerin bu dönemde haklarının nasıl korunmaya çalışıldığına açıklık getirmektir. İlk önce bu teşkilata neden bu ismin verildiği üzerinde durulmuş, Cahiliye Dönemi’nde yapılan diğer hilflere ve bunların amaçlarına değinilmiştir. Daha sonra bu hilfin yapılmasının sebepleri üzerinde durulmuş, teşkilatın kurulmasına yol açan olaylar, teşkilata katılan ve katılmayan kabileler, teşkilatın etkileri ve daha sonraki dönemlerde devam etmemesinin nedenleri üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Hilf, Fudûl, Cahiliye, Kabile, Adalet, Zulüm, Hak