Online Ürün İncelemelerinde İnceleme Sunum Formatlarının Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisine Yönelik Uygulamalı Bir Araştırma


Creative Commons License

Çelik Z., Kabak A.

1st International Palandöken Scientific Research Congress, Erzurum, Turkey, 24 - 25 November 2020, pp.278-290

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Erzurum
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.278-290
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this research is to examine the effect of image and video-based review presentation formats for online product reviews made by customers on commercial websites on purchase intention. In this direction, two online questionnaires were prepared for image and video based review presentation formats. Data were obtained from 321 participants in total using the snowball sampling method through two online questionnaires. 165 data for the online questionnaire prepared for the image-based review presentation format and 156 data for the online questionnaire prepared for the video-based review presentation format were entered into SPSS. The analysis of the entered data was made with the SPSS 25 package program. According to the results of the study, image and video-based review presentation format have a significant positive effect on purchase intention, perceived review helpfulness and perceived product understanding. At the same time, perceived review helpfulness and positive product understanding according to both image and video-based review presentation format have a significant positive effect on purchase intention. However, the video-based review presentation format has more significant positive effects on purchasing intention, perceived review helpfulness and perceived product understanding than image-based review presentation format. Also, unlike the image-based, according to the video-based review presentation format, the perceived review helpfulness and positive perceived product understanding have more significant positive effects on purchase intention. The research successfully explains the relationship between review presentation formats and online purchase intention.

Bu araştırmanın amacı, müşteriler tarafından ticari web sitelerinde yapılan online ürün incelemelerine yönelik resim ve video tabanlı inceleme sunum formatlarının satın alma niyetine etkisini incelemektir. Bu doğrultuda, resim ve video tabanlı inceleme sunum formatları için iki adet online anket hazırlanmıştır. Veriler, kartopu örnekleme yöntemi kullanılarak iki online anket aracılığıyla toplam 321 katılımcıdan elde edilmiştir. Resim tabanlı inceleme sunum formatı için hazırlanan online anket için 165 verinin ve video tabanlı inceleme sunum formatı için hazırlanan online anket için 156 verinin SPSS'e girişi yapılmıştır. Girilen verilerin analizi SPSS 25 paket programı ile yapılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre resim ve video tabanlı inceleme sunum formatının satın alma niyeti, algılanan inceleme faydası ve algılanan ürün anlayışı üzerinde önemli bir olumlu etkisi vardır. Aynı zamanda hem resim hem de video tabanlı inceleme sunum formatına göre algılanan inceleme faydası ve olumlu algılanan ürün anlayışı, satın alma niyeti üzerinde önemli bir olumlu etkiye sahiptir. Bununla birlikte, video tabanlı inceleme sunum formatının satın alma niyeti, algılanan inceleme faydası ve algılanan ürün anlayışı üzerinde resim tabanlı inceleme sunum formatına göre daha önemli olumlu etkileri vardır. Ayrıca, resim tabanlı olandan farklı olarak, video tabanlı inceleme sunum formatına göre, algılanan inceleme faydası ve olumlu algılanan ürün anlayışının satın alma niyeti üzerinde daha önemli olumlu etkileri vardır. Araştırma, inceleme sunum formatları ve online satın alma niyeti arasındaki ilişkiyi başarılı bir şekilde açıklamaktadır.