HIGH PERFORMANCE FACE RECOGNITION APPLICATION WITH CUDA


Ataman F.

EJONS International Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences, vol.5, no.19, pp.502-519, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Son yıllarda hızla gelişen GPU teknolojisi özellikle araştırmacıların ve paralel yazılım geliştiricilerinin dikkatini çekmiştir. Grafik kartlarındaki işlemcilerin (GPU) genel amaçlı hesaplamalar için kullanılabilmesine imkân sağlayan NVIDIA CUDA programlama ara yüzlerinin geliştirilmesi paralel programlama ile ilgilenen herkesi heyecanlandırmıştır. Genel amaçlı GPU olarak adlandırılan bu işlemciler, doğasında yüksek derecede veri paralelliği barındıran tıbbi görüntü işleme gibi farklı görüntü işleme uygulamalarında ve 3D modelleme gibi birçok alanda kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada ilk olarak, NVIDIA firmasının CUDA destekli grafik kartlarının görüntü işleme alanında yüksek performanslı uygulamalar geliştirmeyi nasıl kolaylaştırdığı incelenmiştir. Buna ek olarak C++ programlama dili ile CUDA tabanlı bir paralel yüz tanıma uygulaması da hayata geçirilmiştir. Söz konusu uygulamanın seri (CPU) ve paralel (CUDA) sürümleri performans açısından karşılaştırılmış ve çıkan bulgular ayrıntılı olarak sunulmuştur. Yüz tanıma için Temel Bileşen Algoritmasından faydalanılmıştır.