Bir Kaktüs Resmi Çiz Testi" Aracılığıyla Psikolojik Danışman Adaylarının Kişilik Özelliklerine ve Duygu Durumlarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi


Creative Commons License

Mukba G., Kaya Z., Özkan R.

Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, vol.2, no.4, pp.389-397, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 4
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi
  • Journal Indexes: Index Copernicus
  • Page Numbers: pp.389-397
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

“Draw a Picture of Cactus Test” is among the reflective tests; and can contribute to knowledge acquisition about both children and adults’ inner world, personality traits and affect-state. In this research, it is aimed to reveal the opinions related to their personality traits, affect-state and inner state
of psychological counselor candidates through “Draw a Picture of Cactus Test”. The participants of the research are 6 males and 15 females, totally 21 participants who are at the first and the second class of Psychological Counseling and Guidance Department in Van Yüzüncü Yıl University in 2017-2018 Academic Year. This research is qualitative and its data has been collected via semi-structured interview technique. According to the results, some of the female participants and all male participants have drown a wild cactus picture have not drown a pot and in this regard; it can be said that they are
keen on independence. Hence, the pictures of cactuses in the pot and the ones have roots are associated with being home-loving; the pictures of the desert cactuses, wild cactuses are associated with being independent. In this context, it can be said that male students participated in this research do not have home-loving temperament. By this application, it is deduced that via the pictures drawn by the individuals, important knowledge about their affect state and inner world can be obtained.

“Bir Kaktüs Resmi Çiz Testi” hem çocukların hem de yetişkinlerin iç dünyaları, mizaçları, duygu durumları hakkında bilgi vermeyi sağlayan yansıtıcı testlerden biridir. Bu araştırmanın amacı, psikolojik danışman adaylarının kişilik özellikleri ve duygu durumlarına ilişkin görüşlerinin “Bir Kaktüs Resmi Çiz Testi” aracılığıyla incelenmesidir. Araştırmanın katılımcılarını 2017-2018 eğitim öğretim yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nde eğitim alan 1. ve
2. sınıf öğrencilerinden 6 erkek ve 15 kadın olmak üzere toplam 21 kişi oluşturmuştur. Nitel araştırma desenine göre tasarlanan bu çalışmanın verileri, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; kadın katılımcıların bir kısmının ve erkek katılımcıların hepsinin yabani bir kaktüs resmi çizdikleri, saksı çizmedikleri ve bu bağlamda özgürlüklerine düşkün oldukları söylenebilir. Nitekim saksı içindeki ve kökleri olan kaktüs resimleri, evcimen olmayla bağdaştırılırken; çöl kaktüsü, kökü olmayan ve yaban kaktüs resimleri bağımsız olmayla ilişkilendirilmektedir. Bu bağlamda araştırmaya katılan erkek öğrencilerin evcimen mizaç
taşımadıkları söylenebilir. Yapılan bu uygulama ile bireylerin yaptıkları resimler aracılığıyla onların duygu durumları ve içsel dünyaları hakkında önemli bilgiler elde edilebileceği sonucuna varılmıştır.