Investigation of color properties on natural weathering in elm (Ulmus campestris Spach) wood


Creative Commons License

Ulay G., Ayata Ü.

Latin Amerika 5. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Medellin, Colombia, 17 - 19 March 2023, pp.106-113

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Medellin
  • Country: Colombia
  • Page Numbers: pp.106-113
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

It is known that surface changes can be seen in a wood material exposed to outdoor conditions. The reasons for this situation include sunlight, temperature, dew, rain, orientation of the material to the sun, etc. factors are included. This study was carried out to investigate the changes in the surfaces that occurred after the elm (Ulmus campestris Spach) wood was kept in outdoor conditions for 30 and 60 days. L*, a*, b*, C*, and h values were determined on control  and weathered experimental samples. According to the measurement results, variance analysis results were found to be significant in terms of weathering factor on all color parameters.  At the end of weathering, L* values decreased and a*, b*, C*, and h values increased. It was determined that Δb*, ΔC*, ΔH*, and ΔE* values increased with increasing weathering time.  ΔE* values were found to be 9.07 at the end of 30 days and 11.40 at the end of 60 days. It has been observed that outdoor conditions have a changing effect on the color parameters of elm wood.

Key words: Elm wood, Ulmus campestris Spach, color, natural weathering, wood.

Dış ortam şartlarına maruz kalmış bir ahşap malzemede yüzey değişiklerinin görüldüğü bilinmektedir. Bu durumun sebepleri arasında güneş ışığı, sıcaklık, çiy, yağmur, malzemenin güneşe olan yönü gibi faktörler yer almaktadır. Bu çalışma, karaağaç (Ulmus campestris Spach) ahşabının 30 ve 60 günlük süreleri boyunca dış ortam şartlarında bekletilmesi sonrasında meydana gelmiş olan yüzeydeki değişikliklerin araştırılması üzerine yapılmıştır. Kontrol ve yaşlandırılmış deney örnekleri üzerinde L*, a*, b*, C* ve ho değerleri tespit edilmiştir. Yapılan ölçüm sonuçlarına göre, varyans analizi sonuçları bütün renk parametreleri üzerinde yaşlandırma faktörü açısında anlamlı olarak tespit edilmiştir. Yaşlandırma sonunda L* değerinde azalma ve a*, b*, C* ve hodeğerlerinde artış olduğu görülmüştür. Yaşlandırma süresinin artmasıyla Δb*, ΔC*, ΔH* ve ΔE* değerlerinin arttığı belirlenmiştir. ΔE* değerleri 30 gün bitiminde 9.07 ve 60 gün sonunda 11.40 değeri bulunmuştur. Dış ortam şartlarının karaağaç ahşabı üzerinde renk parametrelerini değiştirici etkide bulunduğu görülmüştür.