Multiple leiomyosarcoma foci in F-18-FDG PET-CT


Surucu E., Aslan M., Karahan P., Durak H.

REVISTA ESPANOLA DE MEDICINA NUCLEAR E IMAGEN MOLECULAR, vol.32, no.4, pp.269-270, 2013 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier