Kurumsal Girişimcilik ve İnovasyon İlişkisi


Creative Commons License

Cihangir E. , Şehribanoğlu S.

Al Farabi 1st İnternational Congress on Social Sciences, Gaziantep, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, cilt.1, ss.512

  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: Gaziantep
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.512

Özet

Şiddetli rekabet ortamında işletmelerin sürdürülebilir rekabet avantajı yaratmaları hayatta kalabilmeleri için kilit öneme sahiptir. 4. Sanayi devriminin etkisinin yoğun olarak hissedildiği günümüzde işletmeler, küresel rakiplerine karşı güçlü olabilmek için her türlü gelişime açık olmak ve teknolojik yarışa ayak uydurmak zorunda kalmaktadırlar. Teknolojik yeniliklere ayak uydurmak, inovatif girişimlerde bulunmak işletmeler açısından önemli bir rekabet avantajı sağlamaktadır. İşletmelerin inovatif süreçlerde dış kaynakları kullanması önemli olmakla beraber işletme içi kaynakları kullanmaları da büyük önem taşımaktadır. Örgütsel seviyede girişimcilik ya da var olan bir kurumda girişimcilik olarak da tanımlanabilen (Wasti, Fiş; 2010) kurumsal girişimcilik, işletmelerin sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayabilmek için geliştirerek uyguladıkları giderek daha çok önem kazanan bir strateji olarak kabul edilmektedir. Hammadde, ürün, hizmet, süreç, pazar, endüstri veya bunların birleşimleri açısından yeni fikirlerin ortaya çıkarılması ve uygulanması nedeniyle değer yaratma ile sonuçlanacak olan kurumsal girişimciliğin, başka bir deyişle “örgüt içi girişimciliğin” tanımlanması, kurumsal girişimciliği etkileyen unsurların ortaya konulması ve ölçülmesi önemlidir. (Altuntaş, Dönmez; 2010) Bu çalışmada iç-girişimcilik ve inovasyon kavramaları ele alınarak ve aralarındaki ilişki ve işletme açısından önemi vurgulanacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Girşimcilik; İçgirişimcilik; İnovasyon