39K ve 41K İzotoplarının 0-20 MeV Enerji Aralığında Nötron Reaksiyonları Tesir Kesiti Hesaplamaları


Yıldız N., Özdemir Ö. F.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.22, no.1, pp.33-40, 2017 (Peer-Reviewed Journal)