Van ili'nde Endüstri Bitkilerinin Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri


Tunçtürk R., Tunçtürk M.

Y. Y. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.11, no.1, pp.73-78, 2006 (Peer-Reviewed Journal)