Sınıf öğretmenlerinin tükenmişlik düzeylerinin sınıf yönetimi davranışlarını yordama gücü


Kayan M. F. , Kozikoğlu İ.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.6, no.1, pp.72-103, 2017 (Peer-Reviewed Journal)